Izolácia a zateplenie plochej strechy Bazovského 2342, TO

ISOVER 10 CM ISOVER 8 CM Strešné hydroizolačné fólie a hydroizolačné systémy FATRAFOL-S .
Fotografie: