Izolácia a zateplenie bytového domu - strecha ul. Jesenského, Topoľčany.

Izolácia a zateplenie strechy fatrafol 810, polystyrén 10 cm EPS. Súčasťou rekonštrukcie plochej strechy sú nové oplechovania na streche a OSB dosky pod oplechovanie atiky, nový bleskozvod s revíziou, rekonštrukcia komínov a vetrákov na streche.
Fotografie: