Kontakt

Delta BX, s.r.o.
M.A. Bazovského 2342
Topoľčany 955 01

e-mail: deltabx@deltabx.sk
telefón: 0918 374 185

tel/fax 038/52 23184

IČO: 43 861 008
DIČ: 
Bankové spojenie: SK8902000000002390446751
vedený v VUB, a. s.