Rekonštrukcia a zateplenie rodinného domu Solčany.

Fotografie: