Výstavba Rodinných domov .

Vypracovanie projektovej dokumentácie, poradenstvo,zabezpečenie územného rozhodnutia, zabezpečenie stavebného povolenia, vypracovanie cenovej ponuky, realizácia stavby vlastnými zamestnancami a zabezpečenie užívacieho povolenia.
Fotografie: